"Игра на импровизации": Разговор с въпроси с Деян Ангелов и Анатоли Лазаров

Вижте как се справиха актьорите с тази забавна задача

Николаос е приготвил няколко предизвикателства за Деян Ангелов и Анатоли Лазаров. Второто от тях се казва "Диолог с въпроси". Деян, Анатоли, Николоас, Яна и Бориса трябва да проведат диалог само и единствено като си задават въпроси.