"Игра на импровизации": Разговор с въпроси с Иван Радоев и Ернестина Шинова

Ернестина Шинова, Иван Радоев, Николаос и Бориса Сарафова се впускат в една забавна игра

На финала на шоуто към Ернестина Шинова, Иван Радоев и Николаос се присъедини и усмихнатата Бориса Сарафова. Заедно те изиграха вече станалата традиция импровизационна игра, в която актьорите играят сцени като разговарят помежду си единствено с въпроси.