"Игра на импровизации": Разговор с въпроси

В смешната сряда Мария, Неве, Николаос, Румен и Бориса Сарафова се впуснаха в едно необичайно предизвикателство

В смешната сряда Мария, Неве, Николаос, Румен и Бориса Сарафова се впуснаха в предизвикателството "Игра на импровизации". Актьорите ще имат тема, на която трябва да разговарят един с друг, но само и единствено чрез въпроси. Вижте как се справиха с тази толкова забавна игра!