Играта, в която никой не трябва да се смее

Да влязат дъждобраните!

Участниците са с дъждобрани и имат до себе си цветни напитки. Отпиваме по една юнашка глътка и започваме да гледаме смешни видеа. Който се засмее, се окапва и той самият става за смях. Да започваме!