Люба и Мария сменят правилата

Вижте какви са новите правила

Люба и Мария размениха домовете и семействата си и всяка преживя по различен начин порядките в новите си домове. Ред е двете да сменят правилата. Вижте какви са новите правила, които Люба и Мария налагат в новите си временни семейства.