Коя е единствената държава, чиито граждани са родени в чужбина?