2020 година е година на пандемия, но и на инфодемия по света

Как се справя най-богатата страна в света - Катар, и защо в Хърватия направиха музей на фалшивите новини?

2020 година е година на пандемия, но и на инфодемия по света. Как се справя най-богатата страна в света - Катар, и защо в Хърватия направиха музей на фалшивите новини - разказва Радиана Божикова.

Катар - най-богата страна в света, с БВП на глава то населението близо 132 хил. долара годишно, при малко над два милиона и половина население. От 9 години там живее българинът Преслав Наков, който води проект за борба с дезинформацията към Катарския институт по компютърни изследвания.

Последни