Да засадиш дърво

Всяка година у нас се залесяват 3 хиляди декара гори

По наличие на гори България е на средно Европейско ниво. Някога това не е било така и у нас са залесявани огромни територии. Ладислав Цветков беше на едно от най-красивите места у нас, за да ни покаже, че освен добив на дървен материал, за горите се полагат и грижи.

Последни