"Имената на глупаците стоят по стените"

За стремежа да оставиш отпечатъка си навсякъде