.

Японски традиции в центъра на София

Днес се провежда Ден японските спортове и традиции

Днес се провежда Ден японските спортове и традиции пред НДК. Включваме оттам Станислава Цалова, която се включи в носенето на преносим шинтоистки храм МИКОШИ.

Мията Нобуя: Тази година е много специална за дипломатическите отношения между Япония и България.
В момента извършваме ритуал по призоваване на японските божества от храма в Япония, но и божествата, които живеят в София. Японците смятаме, че божествата закрилници живеят навсякъде. Това носене на МИКОШИ из града е за да получим сили от всички божества не само за хората, но и за земята и за въздуха. Обикновено веднъж годишно там, откъдето идвам аз, правим този ритуал за безопасност, късмет и благодат, а също и за пречистване.