Къде гръмва първата пушка на Априлското въстание?

Сдружение "Традиция" с възстановка на събитията от Априлското въстание

От 15 години сдружение "Традиция" прави възстановка на Априлското въстание. Облеклото и оръжието, с които пресъздават събитията, са набавени от самите участници.

След предателството на Оборищенското събрание турските власти взимат мерки за предотвратяване на евентуални бунтове. Знаят кой е главният ръководител, кои хора са виновниците за предизвикването на бунта и идват в Копривщица, за да арестуват Тодор Каблешков и неговите съзаклятници и другари. На Калъчевия мост е изпратено едно от заптиетата, който остава да изчака Петко Кондурджията. Каблешков, разбирайки на къде отиват нещата, решава, че или ще има бунт, или всичко се проваля. 

Последни