Километрична опашка, общо 13 са пунктовете в Пловдив

Полицаите в града са безкомпромисни

В Пловдив малка част от желаещите да излязат от града нямат документ от работодател. Километрична опашка, общо 13 са пунктовете в града.

Полицаите в града са безкомпромисни и заявиха, че ще бъдат проверявани и автобусите.