.

"Необозримо за Кольо К."

Ретроспективна изложба в памет на художника Кольо Карамфилов

Програмата на "Пловдив 2019" включва множество изложби. Една от най-значимите е с подбрани произведения на известния пловдивски художник Кольо Карамфилов. С тях ще ни запознае Виктория Готева.