Полковник, лекар, писател, съпруга и майка: Коя е д-р Любина Веселинова?

Кристина Газиева ще ни срещне с всичките й лица

Д-р Веселинова избира своя път още в детството си. Било предначертано и не подлежало на дискусия. От дядо си полковник Йовчо Йовчев, командир на военно поделение в Пловдив, тя осъзнава важността на пагона, а покрай родители й лекари се зародила обичта към медицината. Така съвсем естествено в тази семейна среда тя била откърмена с едно по-специално усещане. Д-р Веселинова избира физикалната медицина за своя специалност. Казва, че не е любов от пръв поглед, но е любов за цял живот.