Росен Драганов изгради първия изцяло български орган

Вижте повече във видеото

След повече от четири години работа, Росен Драганов изгради първия изцяло български орган. С него среща Ладислав Цветков.

Росен Драганов, органист: "Този се явява първият български орган. Никой досега у нас, за съжалени, не е строил орган. В сравнение с някои други органи в България, това е един от големите органи."

Само тръбите, които дават звук, са над 1800.