Уникална колекция от миниатюрни книги могат да се видят днес в БАН

Колекцията разполага с много стари и уникални екземпляри

Уникална колекция от миниатюрни книги могат да се видят днес в БАН. Този формат четива не са широко разпространени. Всеки, който има желание да види необикновените книги, ще може да го направи днес от 10 ч. до 16 ч. в централното фоайе на БАН.