.

Вехтошарница "Шедьовър": Историята на Били, пазителят на миналото

Книги, икони и картини са първите предмети, наследени от баба му

Може би точно така би изглеждал нашият свят след 50 или 100 години - чудноват, дори малко неразбираем за хората от бъдещето. А за някои чудноват би бил и животът на Валентин Балабанов-Били - странник, когото срещаме по пътя за Рилския манастир.

Къщата, в която израства, прилича на малък музей. Книги, икони и картини са първите предмети, наследени от баба му. Днес те са част от пъстрия му с свят с име Вехтошарница "Шедьовър".