.

Здравко Дерелиев: За да откраднеш банкомат, трябва да има и човек, който може да разбие каса

Защо зачестиха случаите с набези над банкомати?