Българска технология "превежда" езика на пчелите

Иновацията помага за оцеляването на пчеларството

С помощта на технологиите български екип създава речник между пчелите и хората. Така пчеларите могат да наблюдават кошерите си дистанционно и да разполагат в реално време с информация за настъпващи промени и проблеми.

"Вътрекошерното ни устройство измерва температура, влажност и "слуша" жуженето на пчелите. Те използват вибрации и жужене и по този начин предават информация една на друга. Различни стойности в децибелите на жуженето могат да ни кажат например, че кошерът е в предроево състояние, което означава, че в близките 5 дни кошерът ще се рои", поясни Стефани Димитрова.

Информацията от устройството се качва в облачно пространство. Пчеларите имат достъп до нея през всяко време от компютър, телефон или таблет.