.

Галиче на протест

Хората срещу кмета Ценко Чоков