Изгубени във времето: Войводово - Чешкото село в България

Докато бяха чехите, Войводово беше красиво, улиците чисти, беше "цвете", спомня си Людвиг Йосиф Коприва

През 1904г. в село Войводово има 411 жители – 215 от тях чехи, 100 словаци, 39 банатски българи католици и 57 православни сърби. От тях днес са останали само две семейства.

В неделя някогашните жители на Войводово не работели. По обед се събирали на църква. В селото има запазени и до днес 3 църкви – православна, евангелистка и католическа. Следобед цялото село се събирало на гарата, за да посреща влака. Жените обличали най-хубавите си рокли, а мъжете с шапки и бастун. Особено събитие било, когато имало сватба в селото, а някога имало много сватби. Влакът спирал за 15 минути, за да могат хората, които пътуват, да се налюбуват на красивите булки. Днес гарата я няма, няма ги дори железопътните релси, няма го перонът.

Пенка Георгиева и Людвиг Йосиф Коприва никога няма да забравят как изглеждали улиците – изчистени, с дълги алеи от акации по тротоарите. Къщите измазани в бяло. От всяка къща се носели гласове, детски смях. През 50-те години всички тези семейства се разселват обратно към Чехия и Словакия, но оставят красивите къщи и подредени градини на следващите поколения, които да вдъхват живот по тези земи. На тяхно място идват да живеят български семейства от Кюстендилско, Михайловградско и Врачанско.