Методика за бързо четене - в полза на децата с дистанционно обучение

Основната идея на тези методи е да предизвика така наречената мозъчна атака, казва Гергана Бухова

Методика за бързо четене, разработена от детски психолози в Русия, като полезен инструмент за дистанционното обучение.

Гергана Бухова преподава именно този метод. Тя казва, че това помага на децата не само да четат с разбиране, но и да усвояват по-лесно материала, докато учат вкъщи.

"Основната идея на тези методи е да предизвика така наречената мозъчна атака – да активират всички центрове на мозъка и по този начин да постигнем едно по-ефективна работа по време на четене. Така децата могат по-успешно да анализират, да използват информацията и да я запаметяват", казва Гергана Бухова.