„Новите българи“: Анджела, американката с българско сърце

Анджела Родел е най-награждаваният английски преводач на съвременна българска литература в света

Копривщица е отправната точка за една американка, която избира да остане в България. Пътят на Анджела Родел започва от подбалканското градче и любовта й към българския фолклор. 25 години по-късно тя е един от най-добрите преводачи на съвременна българска литература у нас. 

Докато седи на студентската скамейка на 8000 км на запад от каменните фигури на Кирил и Методий, 20-годишното тогава момиче приковава погледа си върху буквата Ж. Така Анджела Родел открива България и нейната азбука. Няколко часа по-късно в славянския хор на университета в Йеил открива и нейната музика, за да я запее красиво.