Пътуващи приказки - първата българска детска книжка, написана и илюстрирана от деца бежанци

Книгата има за цел да промени нагласите към бежанците и мигрантите, като представи малка част от културата и традициите им

"Пътуващи приказки" е първата българска детска книжка, написана и илюстрирана изцяло от деца бежанци. Тя включва 15 истории с 15 илюстрации. Пътуващите приказки имат за цел да променят нагласите към бежанците и мигрантите, като представи малка част от културата и традициите им. Книжката е създадена с благотворителна цел. Събраните от нея пари са за семейства в неравностойно положение, търсещи международна закрила в България.