Превозвачи на бунт

Защо собственици на 900 фирми за превози от България ще блокират Брюксел? Гостува Йордан Арабаджиев