.

Ще имат ли достъп жителите на Созопол до местността "Германката"?

И законен ли е строежът, който се планира в местността?

Последни