Симеон Дянков за Европа след БРЕКЗИТ

За последствията по света и у нас