.

"Талантът обича всяко дете"

36 деца на възраст от 6 до 16 години ще преминат специални специализирани курсове, за да реализират проектите си в театъра, изобразително изкуство, роботиката и творческото писане