Врати отваря Епископската базилика на древния Филипопол

Тя е един от най-големите и значими раннохристиянски обекти

Врати отваря Епископската базилика на древния Филипопол, която е един от най-големите и значими раннохристиянски обекти.

Сградата е уникална по своя мащаб и архитектурно решение.

Сред най-забележителните находки в нея са мозаечните пана, чиято реставрация започна още през 2015 г.

Думата "базилика" от гръцки означава „царски дом”. Векове наред "царският дом" на Филипопол бил потънал в забрава. В забрава потънала и историята, която храмът крие зад стените си.

Епископската базилика била най-голямата не само в България, но и на Балканския полуостров – красива и изящна с величието си.