За границите на човешките възможности

Алпинистът веган Атанас Скатов покорява осемхилядници