.

Живот в машина на времето: Какви предмети пази Били във вехтошарницата си "Шедьовър"

Книги, икони и картини са първите предмети, наследени от баба му

Може би точно така би изглеждал нашият свят след 50 или 100 години - чудноват, дори малко неразбираем за хората от бъдещето. А за някои чудноват би бил и животът на Валентин Балабанов-Били - странник, когото срещаме по пътя за Рилския манастир.

Къщата, в която израства, прилича на малък музей. Книги, икони и картини са първите предмети, наследени от баба му. Днес те са част от пъстрия му с свят с име Вехтошарница "Шедьовър".

Вижте най-интересното от изминалия сезон на "Тази събота и неделя".

Последни