.

Зия Азази: Дервишът е човек, който е пиян от любов към Бог

Дервишкото въртене е част от церемония, наречена сема. Според поета философ Руми танцът с въртене около собствената ос е начин духът да се освободи от тежестта на телесното и да се устреми към божественото

Името му означава "светлина", а светлината носи чрез танц, който повече прилича на мистичен ритуал. Да се научи да се върти отнема време. Дервишкото въртене е езикът, на който Зия говори най-добре.