Защо в град Септември от години не е падала градушка?