.

Днес всички говорят за ... (19.05.2016)

Тази седмица коментатори са Велислава Каймаканова-Ножарова и Михаил Кунчев