.

Днес всички говорят за... трафика след празниците

Седмични коментатори са Милена Шаркова и Насо Русков