.

Нов метод в сърдечната хирургия

Как се прави тази операция?