.

Учение на границата

Подготовка за евентуална миграционна вълна