.
Вход / Регистрация
Документация

Общите условия за 2016 г. регламентират излъчването на всички реклами, спонсорски заставки и други рекламни форми в програмата на bTV. Те са задължителни за всички клиенти на телевизията, като това се удостоверява с подписването на всеки индивидуален договор.

Действащата нормативна база регулира рекламата в различни закони и наредби. Тук може да се запознаете с извадка от тях. Тя е само с информативна цел и няма претенции да изчерпва регламентацията на рекламата в българското законодателство.

Възлагателно писмо за 2017 г. (BG/EN) се подписва от всеки един клиент на bTV, с което се удостоверява, че клиентът възлага излъчването на рекламни кампании в програмата на телевизията. Ако клиентът използва услугите на рекламна и/или медия агенция, те също се упоменават в този документ.

Рекламните материали се предоставят на МЕДИЯТА от рекламодателя или агенцията с качество, което е подходящо за телевизионно излъчване, най-късно два пълни работни дни преди датата на излъчване на:

А. Файлове – препоръчително

Повече информация можете да потърсите в чл. 19 от Общите Условия.

След изтичане на всяка една кампания, клиентите получават сертификат, с който се удостоверява направените излъчвания, в срок до две седмици след приключване на кампанията.

 Общи условия за излъчване на телевизионни търговски съобщения от БТВ Медиа Груп ЕАД

 Възлагателно писмо (BG)

Authorization Letter (EN)

 bMG Sales Poicy 2017 0212

 Технически изисквания

 Национални етични правила за реклама и търговска комуникация в Р България

 Етични правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри