Людмила Филипова за книгата си "Аномалия"

Главен герой на книгата на Людмила Филипова е Принц Киджи