Защо е важен президентът?

Гостува проф. Михаил Константинов