Как се минава на технически преглед?

Как се минава на технически преглед?