Вотът на недоверие към правителството

Гостуват представители на политическите партии