Бащата на шоковата терапия

Интервю с проф. Лешек Балцерович