Внимание, камера на хоризонта!

На всекико може да се случи!

Внимание, камера на хоризонта!