Отново липса на лекарства

Разговор с дъщеря на онкоболна