За btv.bg: Петър Стойчев и Мария Гроздева 4:30 мин.

За btv.bg: Петър Стойчев и Мария Гроздева 4:30 мин.