Бойкот на фестивала "Златна роза"

Бойкот на фестивала "Златна роза"