Завистливите съседки на море

Вижте за какво успяха да се скарат този път двете съседки

Завистливите съседки на море