Любов между мотори

Когато младите се обичат, няма нещо, което да може да ги раздели.