Тъмно и кално в Балчик?

Разговор със Сава Тихолов - пресаташе на община Балчик